Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Hệ thống tủ nhận gửi hàng thông minh, giải pháp tăng số lượng giao nhận hàng hoá và an toàn trong mùa dịch.

GIẢI PHÁP LOCKER

TÌM HIỂU 

Giải pháp về phần mềm Monitor theo dõi bệnh nhân, kết nối HIS của bệnh viện với nhiều chức năng tuỳ biến.

PHẦN MỀM MONITOR

TÌM HIỂU 

TÌM HIỂU 

Phần mềm bệnh nhân cho mobile 2 nền tảng Ios và Android cho BV

PHẦN MỀM MOBILE CHO BỆNH VIỆN

GIẢI PHÁP HỖ TRỢ LIÊN LẠC KHẨN CẤP

Giải pháp thực hiện cuộc gọi cho người thân thông báo khi có sự cố nguy cấp

TÌM HIỂU 

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP VÂN TAY VÀO QUẢN LÝ BỆNH NHÂN

Giải pháp sử dụng vân tay thay chữ ký bệnh nhân trong bệnh án điện tử.

TÌM HIỂU 

Hệ thống báo động đỏ nội viện, liên viện trong cấp cứu người bệnh và sự cố an ninh nguy cấp.

GIẢI PHÁP BÁO ĐỘNG ĐỎ

TÌM HIỂU 

Để lại lời nhắn của bạn

GỬI ĐI

©2017 GreenLight

CUSTOMER SERVICE

Returns & Shipping Policy

Artboard 26

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GREENLIGHT

Address: 57B2 Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 0932.240.070 - 0982.240.070

Email: greenlight.com.vn@gmail.com

Website: http://greenlight.com.vn

Email: admin@greenlight.com.vn